Iman pada Nabi Rasul Allah

Iman pada Nabi dan Rasul Allah

Iman pada Nabi Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat yang wajib diyakini oleh seluruh umat Islam. Yang dimaksud Rasul dan Nabi di sini bukan hanya Nabi Muhammad melainkan para Nabi yang lain seperti Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Nama kitab: Terjemah Jawahirul Kalamiyah Nama kitab asal: Al-Jawahir Al-Kalamiyah fi Idah Al-Aqidah Al-Islamiyah ( … Read more

Iman pada Malaikat dan Kitab Allah

Iman pada Malaikat dan Kitab Allah

Iman pada Malaikat dan Kitab Allah adalah rukun (pilar) iman kedua dan ketiga bagi setiap muslim Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja). Nama kitab: Terjemah Jawahirul Kalamiyah Nama kitab asal: Al-Jawahir Al-Kalamiyah fi Idah Al-Aqidah Al-Islamiyah ( الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية) Nama lain kitab kuning: Al-Jawahir Al-Kalamiyah Penulis: Tahir bin Saleh Al-Jazairi (wafat. 895 H) … Read more